Trenutno vreme - 12.12.2018 u 19h
Oblačno
Pravac vetra: W
Brzina vetra: 2 m/s
Vlažnost: 92 %
Temperatura: -8 °C
Visina snega: 30 cm
Pritisak: 824.7 hPa

Izvor: RHMZ Srbije
10.05.2018

Ovu biljku možete videti samo na Kopaoniku

U okviru svojih redovnih aktivnosti predvidjenih Planom i Programom, NP Kopaonik je počeo sa terenskim radovima praćenja i kontrolisanja stanja odeđenjih biljnih i životinjskih vrsta kao i staništa koja iste naseljavaju.

MONITORING STANIŠTA STENOENDEMIČNE VRSTE Cardamine pancicii (Pančićeva režuha)

U  toku dana 8.5.2018.god. obilažen je lokalitet Suvo Rudište idući od Pančicevog vrha ka centru. Utvrdjeno je da se populacija Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) na ovom prostoru nalazi u dobrom stanju ali i to da se usled vremenskih prilika još uvek nije dovoljno razvila.

Pančićeva režuha je stenoendemična vrsta Kopaonika, što znači da se jedino tu može videti i više ni na jednom mestu na svetu.

Vaš HopNaKop

  • Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) - HopNaKop Kopaonik (1)
  • Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) - HopNaKop Kopaonik (3)
  • Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) - HopNaKop Kopaonik (4)
  • Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) - HopNaKop Kopaonik (5)
  • Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) - HopNaKop Kopaonik (6)
  • Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) - HopNaKop Kopaonik (8)
  • Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) - HopNaKop Kopaonik (9)
  • Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) - HopNaKop Kopaonik (10)
  • Cardamine pancicii (Pančićeva režuha) - HopNaKop Kopaonik (7)

Komentari

comments powered by Disqus