Nacionalni park Кopaonik je predhodnih godina uložio veliki trud u izgradnju većeg broja hranilišta za divlje životinje, koja osim osnovne namene služe  i u svrhe praćenja i pruočavanja populacija. Ovih dana je jedno takvo hranilište, namenjeno divljim svinjama posetio i mrki medved.

Vest sa sajta NP Kopaonik prenosimo u celisti:

U ovom periodu godine medvedi se obilnije hrane kako bi obezbedili rezerve energije neophodne za zimski san (hibernaciju). Naše kamere zabeležile su više puta mrkog medveda (Ursus arctos) na hranilištu za divlje svinje. Mrki medved je jako oprezna životinja i skoro je nemoguće sresti ga. Nadamo se da ćemo daljim monitoringom ustanoviti prisustvo sve većeg broja jedinki.