U okviru svojih redovnih aktivnosti, NP Kopaonik je ovih dana postavio i nove znakove upozorenja duž puteva u nacionalnom parku Kopaonik, kako bi se vozačima skrenula pažnja da se divljač moze naći na putu i da voze pažljivo.

Ove oznake treba shvatiti ozbiljno i na tim delovima prilagoditi brzinu i opreznije voziti, zato što divljač,, mnogo ne bira gdje će pretrčati cestu, u lošem trenutku i po nju i po vozače.