Ministar odbrane Aleksandr Vulin je obišao Specijalnu brigadu vojnih jedinica Republike Srbije na Kopaoniku i time izjavio ,,Vojska Srbije obučava se svakoga dana, nikada ne gubi vreme i uvek je tu da sačuva naš način života i našu Srbiju”.

(Fotografije Ministarstvo odbrane/Jovo Mamula)

Proces preformiranja specijalnih brigada je u toku – rekao je ministar Vulin, istakavši da su pripadnici 72. i 63. specijalne brigade, koje će ponovo biti formirane, najelitniji vojnici i najspremniji u našim redovima.

Potpukovnik Vladimir Stojanović, koji za vreme obuke na Kopaoniku obavlja dužnost komandanta privremene komande, izjavio je da 51. skijaški poligon „Kopaonik” nudi odlične uslove za obuku u alpskom skijanju i obuku u zimskim diverzantskim dejstvima.

Ministar odbrane je upoznat sa obukom izviđača, kroz koju prolaze svi pripadnici Specijalne brigade.

Prikazana je obuka u traganju i spasavanju, koju realizuju specijalizovani sastavi Specijalne brigade, dok smo u trećem segmentu videli sadržaj obuke u alpskom skijanju koji – objasnio je potpukovnik Stojanović.

On je istakao da 51. skijaški poligon „Kopaonik” nudi odlične uslove za život i rad pripadnika Specijalne brigade, kako za obuku u alpskom skijanju, tako i obuku u diverzantskim dejstvima zimi.

Zastavnik Ivan Miletić je komandir je tima koji je prikazao obučenost izviđačke patrole zimi.

Mogli ste da vidite taktički rad izviđačke patrole i podgrupa iz kojih se patrola sastojala, poput podgrupe za napad i podgrupe za obezbeđenje. Nakon neutralisanja neprijatelja, prikazan je segment izvlačenja izviđačke patrole – rekao je zastavnik Miletić.

Prikazu dela obuke prisustvovao je i brigadni general Miroslav Talijan, komandant Specijalne

Izvor: politika.rs