Manastir Nova Pavlica se nalazi pored Ibra u Pavlici