praćenja i kontrolisanja stanja odeđenjih biljnih i životinjskih vrsta