u sklopu svojih redovnih aktivnosti u 2018. godini