ugovor je potpisao direktor Vojnograđevinskog centra