PREUZMI HOPNAKOP APLIKACIJU ZA APPLE UREĐAJE

PREUZMI HOPNAKOP APLIKACIJU ZA ANDROID UREĐAJE

Način bodovanja

HopNaKop boduje igru na osnovu pređenog puta koji se meri u kilometrima. Tačnost podataka zavisi od korišćenih uređaja/mobilnih telefona.

  • Plave staze nose 10 poena po km
  • Crvene staze nose 20 poena po km
  • Crne staze nose 30 poena po km