Pre korišćenja igre “Top Skijaš” pažljivo pročitajte sledeće uslove.

Započinjanjem igre znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišcenja bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite igru “Top Skijaš”.

Pre nego što započnete igru takođe je neophodno da pročitate sledeće uslove i da ste u potpunosti saglasni sa istim:

Igra “Top Skijaš”

“Top Skijaš” je igra zabavnog karaktera koja omogućava skijašima rangiranje na top listi. Igru je moguće igrati na području ski centra Kopaonik. Igra se pokreće pomoću aplikacije HopNaKop. Aplikacija i igra predstavljaju samo instrument merenja pređenog puta i bodovanja korisnika – skijaša.

Odricanje odgovornosti

HopNaKop niti bilo koje lice povezano sa HopNaKop-om ni u jednom slučaju ne odgovaraju za nastale povrede, oštećenja i druge neprijatnosti, niti utiču na ponašanje osobe na skijalištu.

HopNaKop nema za cilj da promeni uobičajen način skijanja i ponašanja osobe na skijalištu. Korišćenjem igre korisnik je u obavezi da poštuje sva pravila i propise koje bi poštovao kao i kada ne igra igru “Top Skijaš”.

Uslovi igre

Kako biste igrali igru “Top Skijaš” neophodno je da

 • Pročitate pravila ponašanja na skijalištu i delujete u skladu sa njima
 • Upoznate se sa vremenskim uslovima i delujete shodno prognozi
 • Upoznate se sa prohodnošću staza i radom žičara i time prilagodite svoju rutu
 • Imate najmanje 16 godina
 • Da ste prošli obuku skijanja i da posedujete odgovarajuću opremu
 • Nemate zdravstvenih problema

Tokom igre neophodno je da:

 • Ne dovodite druge i sebe u opasnost pokušavajući da postignete veći broj poena
 • Poštujete pravila ponašanja na skijalištu
 • Svoje skijanje prilagodite vremenskim i drugim uslovima
 • Ne krećete se brzinom većom od dozvoljene
 • Niste pod dejstvom alkohola i opojnih droga

Bodovanje

Poeni se računaju isključivo na osnovu pređenog puta koji se meri u kilometrima i to u zavisnosti od staze na kojoj su kilometri pređeni. Brzina ne utiče na rezultat, shodno tome molimo skijaše da poštuju ograničenja brzine.

Tačnost podataka zavisi od korišćenih uređaja/mobilnih telefona, GPS prijemnika u uređajima i vremenskih uslova.

Top Lista

Svaki korisnik, nakon završene ture, može se pojaviti na top listi istaknutoj na sajtu i mobilnoj aplikaciji, ukoliko je postigao određen broj poena neophodan za prikazivanje na listi. Korisnik u svakom momentu može obrisati turu i time skinuti sebe sa liste.